Trên iPhone, tính năng báo thức lại thường kéo dài thêm 9 phút điều này đã khiến nhiều người dùng thắc mắc tại không phải là 10 hay 5 phút. Không phải ngẫu nhiên mà tính năng “báo thức lại” trên iOS cho bạn ngủ nướng thêm 9 phút mà không phải là con số khác. Vậy lý do vì sao iPhone cho phép báo thức kéo dài thêm 9 phút?

vi-sao-iphone-cho-phep-bao-keo-dai-them-9-phut (1)

Thực chất, việc iPhone cho phép báo thức lại kéo dài thêm 9 phút là vì Apple tỏ lòng tôn kính với lịch sử của đồng hồ theo một câu trả lời trên Quora. Cụ thể, ở những ngày đầu tiên chiếc đồng hồ cơ học có chế độ báo lại trong vòng 9 phút bởi vì để tạo ra chức năng báo lại, nút báo lại đã được gắn liền với một phần của nút điều khiển phút của đồng hồ.

Ngoài ra, bài viết trên Quora còn cho biết thêm 9 phút là thời gian vừa đủ để một người có thể “ngủ nướng” thoải mái nhất, cũng như việc điều chỉnh thời gian báo lại trên đồng hồ cơ là không thể.

Bên cạnh đó, Quora cũng chỉ ra một cách chính xác về chi tiết mà đồng hồ cũ đã làm việc và cách thức nó xử lý trong hoạt động báo lại và 9 phút là con số chuẩn cho chế độ này.

Vậy là bạn cũng đã hiểu được lý do vì sao iPhone cho phép báo thức kéo dài thêm 9 phút không hơn không kém, đây không phải là điều ngẫu nhiên mà nó có nguồn gốc mà Apple muốn giữ lại trên thiết bị iOS của mình.